Ieder jaar in het tweede kwartaal vindt de algemene ledenvergadering plaats. Dit is jaarlijks een belangrijke dag, omdat bestuursleden van de lidorganisaties vanuit het hele land bij elkaar komen. Een ideaal moment om met collega’s te spreken én om mee te praten met het bestuur over het beleid, activiteiten en andere zaken die spelen binnen de KNVWS.

Op de algemene vergadering van de KNVWS zijn afgevaardigden van de lidorganisaties aanwezig. Doorgaans zijn dat een of twee bestuursleden of een persoon die door de betreffende lidorganisatie worden afgevaardigd om aanwezig te zijn. De ledenvergadering is het een belangrijk onderdeel van de inspraak en het toezicht in onze vereniging. Naast de vertegenwoordigers van de lidorganisaties hebben onze ereleden ook toegang tot de vergadering en zij mogen daar ook het woord voeren. Met toestemming van de voorzitter kunnen derden ook welkom zijn, om een bijdrage leveren aan de vergadering.

Evenals vorig jaar zal de ALV 2023 plaats vinden in de Mariakerk te den Dolder (Google Maps). Het bestuur is tevreden met deze locatie. Maar het bestuur is ook geïnteresseerd te weten of er vanuit de leden ideeën zijn voor een andere vergaderlocatie. Een zaal die 50 mensen kan huisvesten en goede bereikbaarheid per openbaar vervoer zijn daarbij voorwaarden. Beschikt jullie organisatie daarover, of kennen jullie een locatie in jullie omgeving, dan kun je het bestuur van de KNVWS een voorstel doen om de ALV uit te nodigen op (of nabij) jullie locatie. Stuur een email met het voorstel aan: bestuur@knvws.nl.

Algemene Ledenvergadering 2023 – 6 mei 2023, Den Dolder

Locatie: Maria Christinakerk, Dolderseweg 123, Den Dolder (Google Maps)

De ALV 2023 zal plaats vinden op zaterdag 6 mei. Voor de ALV 2023 komen alle stukken vooraf digitaal beschikbaar op deze pagina voor alle lidorganisaties. Per lidorganisatie kunnen twee vertegenwoordigers deelnemen aan de ALV, waarbij één persoon per lidorganisatie stemgerechtigd is.

 • 12:30 uur: inloop
 • 13:00 uur: aanvang ALV
 • 15:00 uur: pauze met groepsfoto
 • 15:30 uur: uitreiking Dr. J van der Biltprijs 2023, met lezing laureaat
 • 16:00 uur: borrel en gelegenheid tot felicitaties
 • 17:00 uur: einde

Vergaderstukken 2023

 • Agenda
 • Bijlage 1 – Notulen ALV 2022
 • Bijlage 2 – Jaarverslag 2022
 • Bijlage 3a- Jaarrekening KNVWS 2022
 • Bijlage 3b- Jaarrekening VLBF 2022
 • Bijlage 4 – Verslag kascommissie
 • Bijlage 5 – Begroting 2023
 • Bijlage 6 – Samenstelling bestuur
 • Bijlage 7 – Bundeling met reacties stand van zaken bij lidorganisaties (volgt later)

Laatste update: 24 april 2023, 10:00 CEST, bovenstaande documenten zijn de meest actuele versies.


Impressies van de vorige vergaderingen

Op 6 mei 2023 kon de (KNVWS) vlag weer uit tijdens onze ALV. Traditiegetrouw werd er een groepsfoto gemaakt met de aanwezigen.

Groepsfoto van aanwezigen tijdens de ALV met onder meer de laureaat van de KNVWS onderscheiding die tijdens het middagprogramma werden uitgereikt.

Op 14 mei 2022 kon de (KNVWS) vlag weer uit, want toen kon na twee jaar (wegens de coronabeperkingen) weer een fysieke ALV plaats. Traditiegetrouw werd er een groepsfoto gemaakt met de aanwezigen. Dit keer waren er in Den Dolder ook de laureaten van de KNVWS onderscheidingen aanwezig.

Groepsfoto van aanwezigen tijdens de ALV met onder meer de laureaten van de KNVWS onderscheidingen die tijdens het middagprogramma werden uitgereikt.

Op 31 oktober 2020 vond de ALV 2020 plaats, dit keer gebeurde dat online via ZOOM vanwege de coronasituatie. Na de pauze werd deze ZOOM collage gemaakt als alternatief voor de traditionele groepsfoto met de vertegenwoordigers die namens de 35 lidorganisaties die deelnamen aan de ALV2020.

ZOOM collage met de deelnemers van de ALV 2020.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2019 bezocht IAU president Prof. dr. Ewine van Dishoeck de vergadering om een lezing te geven tijdens het intermezzo. Daarnaast gaf ze de aanwezigen persoonlijk een rondleiding door de tentoonstelling over 100 jaar IAU die op de Oude Sterrewacht te bezichtigen was.